Forscherin arbeitet mit Schutzbrille im Labor.

Almaniya beynəlxalq doktorantlara və tədqiqatçılara mükəmməl tədqiqat imkanları təklif edir. Universitetlər və digər ali məktəblər, dövlət və özəl tədqiqat institutları, eləcə də Alman Tədqiqat Birliyi (DFG) və Alman Akademik Mübadilə Xidməti (DAAD) kimi iri elmi dəstək fondları elm adamlarını iş yerləri və ya təqaüdlərlə təmin edirlər. Bundan başqa, tədqiqat yönümlü sənaye mərkəzlərində, kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrində də beynəlxalq tədqiqatçılar üçün maraqlı inkişaf imkanları mövcuddur. Bir çox müəssisələr tətbiqi tədqiqat və inkişaf üzrə universitetlər və tədqiqat institutları ilə yaxından əməkdaşlıq edirlər.

DAAD

Elmi rəhbər axtarışı

Almaniyada universitet tərəfindən doktorant kimi tanınmaq və doktorantura təhsilinə başlamaq və ya imtahana buraxılmaq üçün sizə elmi rəhbərin razılığı lazımdır. Bunun üçün doktorant ilk növbədə elmi iş üçün elmi rəhbər tapmalıdır. Bu zaman sizə oxuduğunuz ali məktəbin Almaniya ilə əlaqələri köməyinizə çata bilər. Elmi rəhbər axtarışının başqa bir yolu isə alman ali məktəblərinin müvafiq fakültə və şöbələrinin araşdırılmasıdır. Bunun üçün aşağıdakı online axtarış sistemlərindən istifadə edə bilərsiniz: